Besök våra andra företag i Meccom Group

KLIPPANS
ISOLERINGSKOMPANI

 

Varmvatten/Hetvatten

Vi hyr ut varmvattenpannor

Varmvattenpanna finns hos oss

SP61-VV – 200 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

10-fots container

Hyra panna

Varmvatten panna hyrs ut

SP60-VV – 230 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

10-fots container

Hyra panna

Finns hos oss för uthyrning

SP58-VV – 3400 kW

Varmvattenpanna 6bar/100C

Cirk. pump & expansionskärl

3-stegs oljebrännare

20-fots HC container

SP52-VV – 580 kW

Varmvattenpanna 6bar/100C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

20-fots container

SP51-VV – 230 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

10-fots container

SP49-EL – 50 kW

El-varmvattenpanna 3bar/100C

Cirk. pump & expansionskärl

SP48-EL – 50 kW

El-varmvattenpanna 3bar/100C

Cirk. pump & expansionskärl

SP47-VV – 390 kW

Varmvattenpanna 6bar/100C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

10-fots container

SP46-EL – 150 kW

El-varmvattenpanna 3bar/100C

Cirk. pump & expansionskärl

10-fots container

SP45-VV – 450 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

20-fots container

SP42-VV – 1500 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

20-fots container

SP39-VV – 2500 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

25-fots isolerad special-container

SP38-VV – 1320 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

20-fots container

SP37-VV – 5000 kW

Varmvattenpanna 16bar/110C

Helmodulerande oljebrännare

Specialcontainer (LxBxH = 8 x 3.5 x 3.6)

SP36-VV – 510 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

20-fots container

Dieseltank 2000 L

SP35-VV – 290 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

10-fots container

SP33-VV – 140 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

6-fots container

SP32-VV – 85 kW

Varmvattenpanna 4bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

1-stegs oljebrännare

6-fots container

SP31-VV – 2500 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

Helmodulerande gasbrännare

25-fots isolerad special-container

SP30-VV – 1020 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

20-fots isolerad container

SP29-EL – 150 kW

El-varmvattenpanna 3bar/100C

Cirk. pump & expansionskärl

10-fots container

SP28-VV – 1070 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

20-fots container

SP22-VV – 870 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

20-fots container

SP19-VV – 750 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

20-fots container

Dieseltank 2000 L

SP16-VV – 230kW + 200kW

Varmvattenpanna 3bar/100C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

20-fots container

Dieseltank 2000 L

Varmvattenberedare 1000 L

SP4-VV – 750 kW

Varmvattenpanna 3bar/100C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

20-fots container